Dünden bugüne, bugünden yarına: ProManage ProData

Proaktif olmak, ProManage kullanıcıları için daimi bir özellik. Dün ne zaman, niçin, ne oldu bilmek gelecek için önemli. Ancak yeterli değil.

Süreci ileri taşımak bugün ne olabiliri tahmin etmek ve yarın ne yapacağını bilmek gerek. İşte, ProManage ProData bunun için var.

ProManage ProData ne sağlar?

Gelecekte ne olacağını bilebilirsiniz!
Proses & ortam verisi toplayın
Ürün, emir, operatör, ham madde, yarı mamul, zaman bilgilerine ek olarak proses koşulları ve ortama ilişkin verileri de toplar.
Rekabet gücünü artırır
Gelecek tahminleri ve öngörüleri ile rekabet seviyenizi artırır.
ProManage ProData ne sağlar?
Preskriptif operasyonlara giden yol
Toplanan proses verileri SPC uygulamasıyla değerlendirilir. “Kestirimci” (Predictive) ve “Preskriptif” işletme özelliği kazandırır.
Kestirimci kalite, bakım ve planlama
Kestirimci kalite, bakım ve planlama için gerekli altyapıyı kurmanızı sağlar.

Preskriptif operasyonlar için yol haritası

ProManage ProData ile ilgili daha fazlasını öğrenin

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.