2018-05-07 13:00:00

Yenilemeli Bakım Anlaşmasının Avantajları

ProManage üretim yönetim sistemi, inovasyon ekibi tarafından sürekli olarak geliştirilmekte ve sisteme yeni işlevler kazandırılmaktadır.
Sosyal Medyada
Paylaş

Sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak için bakım anlaşması zorunluluktur

Bakım Anlaşması sayesinde;

• Sisteminiz güncel kalır
• Yeniliklerden faydalanırsınız
• Danışmanlık hizmeti alırsınız
• Sistem risklerinizin yönetimi sağlanır
• Proaktif bakım yapılır

ProManage üretim yönetim sisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliği ve sistemden en yüksek düzeyde fayda sağlanabilmesi için yenilemeli bakım anlaşması kapsamında yenliklerin yayınlanması, danışmanlık hizmetleri ve risk yönetimi sunulmaktadır.

Yeniliklerin yayınlanması

ProManage üretim yönetim sistemi sürekli olarak inovasyon ekibimiz tarafından geliştirilmekte ve sisteme yeni işlevler kazandırılmaktadır. Gelişen teknolojilere göre yenilenmiş sistemin, müşterilerimizde de güncel kalması için yılda 4 kez periyodik güncelleme yapılarak yenilikler yaygınlaştırılmaktadır.

ProManage üretim yönetim sistemine eklenen yeni özelliklerin ve Ar-Ge faaliyetlerinin bir bölümü kazan-kazan felsefesi ile yürütülmektedir. Müşterilerimizin ilettiği istekler değerlendirilmekte ve sistemin tümüne fayda sağlayacak isteklerden ilham alınarak Ar-Ge projeleri açılmaktadır. Uygulama hayata geçtiğinde, isteği yapan firma ve diğer tüm müşterilerimiz bu geliştirmelerden ücretsiz olarak faydalanmaktadır.

Danışmanlık hizmetleri

Bakım anlaşması kapsamında olan SMG (Serbest Mühendislik Günü) günlerinin, ProManage üretim yönetim sistemini kullanan fabrika içindeki tüm birimlerin ortak katılımı ile en fazla faydayı sağlaması hedeflenmektedir. Bu ziyaret kapsamında, kullanıcılarınızın yapmış olduğu ön çalışma doğrultusunda ProManage sistemi ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerin gözden geçirilmesi, sisteme eklenen yenilikler ve ek modüller hakkında bilgi verilmesinin yanı sıra, kullanıcıların kullanım deneyimini artırmak için sistem ve rapor eğitimleri düzenlenmektedir.

Bu bağlamda müşteri yorumları formu gönderilmekte ve sistemi kullanan tüm birimler, planlama, üretim ve bakım bölümü, kullanım düzeylerini ve ihtiyaçlarını veya geliştirmek istediği alanları belirtir. Bu bilgilere göre eğitime gelecek mühendis belirlenir ve eğitim öncesi hazırlıklar yapılarak yapılandırılmış eğitim günü organize edilir.

Risklerin yönetilmesi

ProManage üretim yönetim sisteminin sürekli ve en yüksek performansta çalışabilmesi için proaktif bakım hizmetleri yapılmaktadır. Bir bakım döneminde aşağıdaki işlemler uzak erişim aracılığıyla uzman ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

• Net PC performans/Log kontrolü
• Listeleme ve raporlama süre kontrolü
• Oracle sunucu kontrolü
• Oracle Veri Tabanı geçersiz nesne/görüntü kontrolü
• Oracle parametreleri kontrolü
• Oracle index derlemesi
• Veri Tabanı performansını artırmak için veri temizliği.

Kontroller sonucunda tespit edilen hatalar ve iyileştirilmesi gereken alanlarla ilgili rapor hazırlanmasının ardından bunlar müşteriyle paylaşılır ve iyileştirici faaliyetler için gerekli aksiyonlar alınır.

Ayrıca Oracle veri tabanının çökmesi veya arızalanması gibi donanım kaynaklı beklenmedik bir durum oluştuğunda bakım anlaşması kapsamında sistemin kurtarılması veya yeniden Oracle kurulumu yapılarak en son yedek alınan zamana geri yüklenmesi sağlanmaktadır.

Bakım anlaşması kapsamında sunulan diğer hizmetler

Yeni çıkan yazılım ve donanım ürünlerinin deneme kullanımı olarak kurulması ve belirli bir süre ücretsiz olarak müşterilerimizin kullanımına sunulması sağlanmaktadır.

Ek teklif ve yazılım geliştirmelerinde belirli bir oranda indirim uygulanmaktadır