Sosyal Medyada
Paylaş

Üretim Yönetim Sistemi MES MOM nedir?

Üretim Yönetim Sistemi MES (Manufacturing Execution System), MOM (Manufacturing Operations Management) ilk olarak 1991 yılında üretim hattının kumanda ve kontrolü için kullanılmaya başlanmış bir IT sistemi olarak değerlendirilirken, ilerleyen yıllarda üretim hareketlerinin takibi ve kayıt altına alınması, kalite yönetimi birimleri, laboratuvar bölümleri, bakım yönetimi birimleri ve depo yönetimi birimleri başta olmak üzere çeşitli IT çözümlerini de içine alacak şekilde genişletilmiştir.

Üretim Yönetim Sisteminin MES MOM faydaları

Genel hatlarıyla MES MOM sistemi bir üretim departmanının aşağıdaki görevlerini yerine getirebilmesi için destek vermektedir:

·Üretim emirlerinin hazırlanıp yönetilmesi

·Üretim akışının doğru biçimde takip edilerek monitör edilmesi

·Üretimin akışı ve ürün ile ilgili bilginin toplanıp analiz edilmesi ve bu bilginin finans, lojistik gibi bölümlere geri iletilebilmesi

·Problemlerin tespiti ve çözümü ile üretim sürecinin optimizasyonuna destek sunulması

Üretim Yönetim Sistemi MES MOM gelişim süreci

MES MOM konusunda dünyadaki teknolojik trendleri takip ederek sistemin gelişmesini sağlayan MESA (Manufacturing  Enterprise System Association); MES MOM üreticileri, uygulayıcıları ve kullanıcıları tarafından oluşturulmuş bir birlik olup, dünya çapında MES MOM konusunda bilgilendirme seminerleri düzenlemekte ve çeşitli çalışma grupları oluşturarak MES MOM konulu uygulamalara ve gelişimlere ışık tutacak “Guidebook” ve ” White Paper”lar hazırlayarak yayınlamaktadır.

Günümüz dünyasında MES MOM tanımı ve işlevleri,  IT sektöründeki  gelişmeler ve üretim yönetimi yaklaşımlarımdaki Yalın Üretim/ Yönetim (Lean Production/ Management), TPM (Total Productive Maintenance/ Manufacturing), 6 Sigma uygulamaları, WCM (World Class Manufacturing) gibi oluşumlar sürekli gelişmekte, genişlemekte ve yenilenmektedir.

ERP & MES MOM entegrasyonu & standartlar

ERP ve MES MOM Entegrasyonu; ERP uygulamalarının sanayide yaygınlaşması ile işletmelerde gerçekleşen üretim, kalite, bakım ve depo çözümlerinin ERP sistemiyle entegre edilmesine olanak sağlamıştır. ERP ve MES MOM sistemlerinin bir araya gelmesiyle mükemmel fabrika yönetimi safhasına da geçilmiştir. ERP ve MES MOM entegrasyonu dünyada başlı başına yeni bir sinerji yaratırken, işletmelerdeki fonksiyonları üretim hattından başlayarak seviyelendiren ISA standardizasyonu uygulanmaya başlamıştır.

ANSI ISA 95 Dijital Üretim Yönetimi

ERP ve MES MOM sistemleri arasında iletişimin kesintisiz sağlanabilmesi ve mükemmel uyuma ulaşabilmesi için Endüstriyel Otomasyon alanında standartlar sunan ISA (International Society of Automation); ISA-95 standardı ile MES MOM çözümlerinin ERP ile ilgili olan ve olmayan işlevlerini ve iletişim yapılarını tanımlamıştır.

Dünya ve Türkiye`de Üretim Yönetim Sistemleri MES MOM

Dünyada ve Türkiye’de MES MOM çözümlerinin kullanımı: ”Realtime Enterprise Management - Gerçek Zamanlı işletmeler”, “Digital Factory - Dijital Fabrika”, “Visual Management - Görsel Yönetim” gibi, işletmenin anlık durumlarının her an izlenebildiği, makine kontrolörlerinden (PLC, DCS) başlayarak, ERP sistemlerine dek tüm işletmenin IT çözümleri entegre biçimde çalışmaktadır.

Türkiye pazarında ağırlıklı olarak endüstrinin dışa bağımlı yan sanayi olması ve üretim maliyetlerinin daha dikkatli biçimde kontrol altında tutulmasının gerekliliği, MES MOM sistemlerine duyulan ihtiyacın artmasına, aynı zamanda da KOBİ düzeyinde olan yazılım firmalarına duyulan ihtiyacın yükselişe geçmesine olanak sağlamıştır. Yurt dışı pazarından temin edilebilecek kalitedeki MES MOM sistemleri, muadillerinin 1/10'u mertebelerinde maliyetler ile temin edilebilmekte, ayrıca ERP'ler ile entegre biçimde çalışmakta ve işletmelerde tümleşik otomasyon çözümleri başarı ile uygulanabilmektedir. Türkiye’deki sanayi kuruluşları, MES MOM uygulamalarının avantajlarından faydalanma konusunda yurt dışındaki rakiplerinden daha ileri bir durumdadır.

MES MOM sistemleri; dünyada belli başlı büyük firmalar tarafından üretilen bilgisayar, otomasyon, elektronik, makine, endüstri ve işletme mühendisliklerinin bir araya gelmesiyle hayat bulan ve yüksek uzmanlık gerektiren bir alandır. 22 yıldır teknoloji alanında faaliyet gösteren DORUK, ProManage markası ile sunduğu doğru bilgi, işleyiş kolaylığı ve zaman kazancı ile birçok işletmenin tercihi olmayı başarmıştır.

PROMANAGE MES MOM SİSTEMİ